Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving.
Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.

Ruimte voor de rivier

MENU
Home
Programma
Tochten per vertrekpunt
 

programma 2020: woensdag 15 juli
   
bijdrage: € 2,50 per persoon
   
karakteristiek: Dagtocht van ca. 55 km over vlakke wegen door de IJsselvallei.
Langs de uiterwaarden en over de dijken langs de rivier de IJssel.
   
globale route: Apeldoorn - Klarenbeek - Voorst - Empe - Voorsterklei - De Halmen - Steenen Kamer - De Worp - Ossenwaard -Twello - Ecofactorij - Apeldoorn
   
vertrek: om 10.00 uur bij Winkelcentrum De Eglantier
Wijkgebouw De Stolp, Violierenplein 101
klik hier voor kaart en route naar het vertrekpunt
 
   
beschrijving: Door de wijk Het woudhuis via de Hooilanden en Klarenbeek richting Voorst waar we koffiepauze houden bij natuurcamping De Haverkamp.

Via Empe gaan we langs een oude afgekorte IJsselarm naar de nieuwe IJsseldijk en de overstromingsgeul aldaar.

Via een fraai fietspad over de nieuwe IJsseldijk bij de Voorsterklei, komen we bij het gemaal uit. We vervolgen de weg door De Halmen om uit te komen bij Museumcafé De Kribbe waar we de lunchpauze houden.

We gaan verder langs de Steenenkamer om via De Worp bij de Ossewaard op de Bandijk aan de IJssel uit te komen. Vandaar slingeren we landinwaarts naar Twello waar we de theepauze houden bij de kringloopwinkel aldaar.

We gaan daarna richting Teuge om via de Ecofactorij weer terug te komen bij het vertrekpunt.