Tekst op het hek van de begraafplaats van de familie Rauwenhoff op Landgoed Tongeren:
Betreed O Wandelaar met eerbied dezen grond
Aan dooden toegewijd ter rustplaats: 't graf is heilig
En zij wier asch hier rust zijn voor all' onrust veilig
Schoon hen geen marmer dekt, maar heide groeit in 't ron
d

Wisselse en Tongerense Veen

MENU
Home
Programma
Tochten per vertrekpunt

programma 2019: maandag 9 september
   
bijdrage: € 2,50 per persoon
   
karakteristiek: Dagtocht van ca. 45 km over vlakke asfaltwegen en -paden; ook een korte zandweg
   
globale route: Apeldoorn - Wiesel - Hanendorp -Wissel - Tongeren - Epe - Kievitsveld - Wenum - Apeldoorn
   
vertrek: om 10.00 uur bij Café De Hamer
hoek Zwolseweg/Wieselseweg

klik
hier voor kaart en route naar het vertrekpunt
 
   
beschrijving: Vanaf het vertrekpunt slingeren we door het afwisselende bos- en cultuurlandschap van Wiesel richting Vaassen waar de koffiepauze is op Camping de Helfterkamp.

Daarna rijden we door de buurtschappen Het Laar en Hanendorp naar het natuurgebied het Wisselse Veen. Daar houden we de luchpauze bij kampeerboerderij De Berghoeve.

Daana rijden we langs de Tongerense Heide naar het landgoed Tongeren; we staan daar stil bij één van de weinige particuliere familiebegraafplaatsen in Nederland, verscholen in het bos.

Vervolgens rijden we door het Tongerense Veen richting Epe en komen bij de Ezelboerderij 'De Koperen Ezel'. Daar is het tijd voor de theepauze.

We vervolgen de tocht over het fietspad op het voormalig spoortracé van Epe richting Vaassen. We steken even af naar het recreatiegebied Kievitsveld. daarna volgen we het fietspad tussen Grift en Apeldoorns Kanaal en slingeren daarna door Wenum weer terug naar het vertrekpunt.